La Mosqueta

En aquest portal, a part de noticies, articles, materials adaptats i específics per a la discapacitat motriu,… també hi trobareu un conjunt d’activitats destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, sensorial, cognitives i emocionals, i en general a tota la població infantil fins a 4 anys.

La característica diferencial d’aquestes és la forma d’accés que fa que persones amb greus problemes motrius o de relació també les puguin utilitzar.

Esperem que ens feu arribar els vostres suggeriments, impressions, comentaris, etc.. per tal de fer LaMosqueta.cat més vostra.

Tiene partes traducidas al castellano.

Notas: