Cooperativa d’ensenyament Es Lledoner

SID > Cooperativa d’ensenyament Es Lledoner

Resumen

Propòsits de centre

L’activitat eductiva es desenvoluparà atenent els principis següents:

1. Assumim que el català és la llengua pròpia del país, tret prioritari on fonamentam tota la nostra actuació pedagògica i promovem, la immersió lingüística de tots aquells alumnes que no el parlen.
2. Formació personalitzada, que propiciï una educació integral en coneixements, destreses i valors morals dels alumnes en tots els àmbits de la vida, personal, familiar, social i professional.
3. El foment dels hàbits de comportament democràtic
4. El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
5. L’atenció psicopedagògica i l’orientació educativa i professional
6. La relació amb l’entorn social, econòmic i cultural dels països catalans.
7. La formació en el respecte i la defensa del medi ambient.
8. Respecte a les tradicions pròpies del nostre poble
9. L’adquisició per part de l’alumne d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball.
10. La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals
11. Preparació per a participar activament en la vida social i cultural.
12. Formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
13. La participació i col.laboració dels pares o dels tutors per contribuir a la millor consecució dels objectius educatius.
14. Mitjançant l’educació amb els moviments, intentarem que l’alumne tengui un autoconeixemet i autodomini per tal d’aconseguir una autoaceptació del propi cos, posant al seu abast els mitjans per aconseguir-ho.

Area geográfica

Página web

Dirección

C/Bartomeu Amengual
07200 Felanitx. ILLES BALEARS.

Teléfono

971 58 22 23

Email

Quizás te interese:

Recibe más centros y servicios en tu email

No te pierdas todas nuestras actualizaciones