Programa per a l'Impuls i Ordenació de la Promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les Persones amb Dependències "PRODEP"

SID > Prestaciones y Servicios > Centros y Servicios > Centros y Servicios de Atención Directa > Centros y Servicios Públicos de Atención Directa > Programa per a l'Impuls i Ordenació de la Promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les Persones amb Dependències "PRODEP"

Resumen

El Programa "ProdeP" ha estat creat amb l'objecte de millorar l'actual atenció a les persones amb dependències, elaborar els criteris que han de configurar el sistema català d'atenció a les persones amb dependències i realitzar els treballs preparatoris per a la creació d'un ens públic que ho gestioni. Per al seu funcionament l'estructura del ProdeP està formada pel Consell Director, el Consell Assessor, el Director o Directora i el Consell de Participació.

Les funcions que corresponen al Director del Programa són:

a) Proposar al Consell Director les línies d'actuació per a l'assoliment dels objectius del Programa.
b) Coordinar els mitjans personals i materials que els departaments d'Acció Social i Ciutadania i de Salut adscriguin al Programa.
c) Executar els acords del Consell de Direcció.
d) Coordinar les actuacions amb el/la secretari/ària executiu/iva del Consell Directiu del Programa.
e) Coordinar les relacions dels òrgans del Programa entre si i amb els òrgans corresponents del Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Departament de Salut.
f) Representar administrativament el Programa.
g) Exercir qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Consell de Direcció del Programa.

Area geográfica

,

Página web

Dirección

Gran Via de les Corts Catalanes, 604, 6è 1a
08007 Barcelona

Teléfono

93 481 67 72

Email

Quizás te interese:

Recibe más centros y servicios en tu email

No te pierdas todas nuestras actualizaciones