ACAF, Associació Catalana d’ Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central (FM-SFC-SQM-EHS) – Seu Les Corts

SID > Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones > ACAF, Associació Catalana d’ Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central (FM-SFC-SQM-EHS) – Seu Les Corts

Resumen

L’ACAF és una associació d’ajuda mútua, i la seva missió principal és la unió dels diferents objectius individuals, per tal d’aconseguir avenços en totes les vessants de la vida dels afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM – SFC/EM – SQM – EHS).

Com a associació de persones malaltes que som, volem que l’associació s’esdevingui, cada cop més, un centre de convivència i de mútua col·laboració, on les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central puguem comunicar-nos i ajudar-nos, a fi i efecte d’aprendre a conviure amb la malaltia i per tal de poder afrontar el futur amb esperança.

Així, els principals objectius de l’ACAF són:

– Informar i orientar als afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM – SFC/EM – SQM – EHS). Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica , Sensibilitat Química Múltiple i Electro hipersensibilitat
– Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i de llurs famílies.
– Difondre informació sobre les Síndromes de Sensibilització Central (FM – SFC/EM – SQM – EHS) i sobre les nostres activitats, per tal que la ciutadania vagi adquirint el grau de coneixement necessari sobre aquestes malalties, de les necessitats de les persones afectades i del paper que cadascú, en el seu àmbit (familiar, d’amics i coneguts, laboral, etc.), pot adoptar per tal d’ajudar-nos en l’assoliment dels nostres objectius principals.
– Informar a les administracions, als representats polítics, als professionals de la salut, a sindicats i patronals, i a tots aquells altres agents implicats, de les necessitats i reclamacions de les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM – SFC/EM – SQM – EHS) i de llurs famílies.
– Evidenciar totes aquelles actuacions que no reconeguin la malaltia i que puguin menystenir la difícil realitat i el sofriment de les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM – SFC/EM – SQM – EHS) i de llurs famílies, i reclamar les correccions que en aquest sentit siguin necessàries.
– Intercanviar informació i establir col·laboracions amb grups i organitzacions (associacions, fundacions, etc.) que treballin per als mateixos fins o que puguin contribuir al seu assoliment.
– Formar part, en la mesura del possible, dels òrgans participatius relacionats amb la decisió de polítiques públiques i actuacions vinculades als fins de l’associació.

Area geográfica

Página web

http://www.fibromialgia.cat

Dirección

Centre Cultural Riera Blanca. C/ Riera Blanca 1-3
08028 Barcelona

Teléfono

650 40 57 01

Email

lescorts@fibromialgia.cat

Quizás te interese:

Recibe más centros y servicios en tu email

No te pierdas todas nuestras actualizaciones